Bied pagina

Grotewerf 9 1156 CV Marken

Bekijk op Funda

Bijzondere voorwaarden

De onderstaande verkoopvoorwaarden zullen onderdeel uitmaken van de te ondertekenen koopovereenkomst met betrekking tot dit object: 20.1 Te restaureren woning niet bewoond door verkoper: Het is koper bekend dat de onroerende zaak uit 1899 dateert, dat de onroerende zaak (grondig) gerenoveerd moet worden en dat Verkoper de onroerende zaak georven heeft van de voormalige eigenaar en dat deze de woning zelf niet feitelijk heeft gebruikt. In verband hiermee wil verkoper geen enkele aansprakelijk aanvaarden met betrekking tot zichtbare en onzichtbare/ verborgen gebreken. Hieronder vallen onder meer zichtbare en onzichtbare/ verborgen gebreken die het gevolg zijn van het niet bouwen conform de bouwvoorschriften/ bouwvergunningen/ bestemmingsplanbepalingen e.d. Koper is in de gelegenheid gesteld om de onroerende zaak bouwkundig (te laten) onderzoeken. Het is koper bekend dat de woning niet is aangesloten op nutsvoorzieningen zoals riolering, gas, water, elektriciteit en data. Het is koper bekend dat de woning hout aantastende houtworm, boktor en/of schimmels kan bevatten. Het is koper bekend dat het dak van de woning met oud Riet is onderschoten en dat dit brandgevaarlijk kan zijn. Koper is bekend met het feit dat zich in en aan de woning houtrot kan bevinden. Koper is bekend dat het gekocht een Rijksmonument is en zich binnen een beschermd dorpsgezicht bevindt. In dit kader zijn partijen uitdrukkelijk overeengekomen de tekst van dit artikel te laten prevaleren boven de verklaring zoals afgelegd in artikel 6.3 van de koopovereenkomst. Dit betekent dat als de onroerende zaak bij de eigendomsoverdracht niet de (feitelijke) eigenschappen bezit die nodig zijn voor een normaal gebruik als woonhuis en dat dit voor rekening en risico van koper komt. Met andere woorden: koper koopt de onroerende zaak “voetstoots” zoals deze er thans bij staat. Bij het uitbrengen van biedingen is hiermee rekening gehouden door koper. Voor wat betreft de door verkoper afgelegde schriftelijke verklaringen onder andere, doch niet uitsluitend en ziende op de staat van de onroerende zaak geldt het navolgende. Verkoper heeft de woning georven van de voormalige eigenaar. Verkoper heeft een verklaring afgelegd in de vragenlijst over de woning. Alhoewel verkoper de bedoelde verklaringen naar eer en geweten heeft afgelegd, kan niet worden uitgesloten dat bepaalde mededelingen niet (geheel) juist zijn en dat deze zijn ingegeven door het ontbreken van feitelijke kennis van de woning. In dat kader geldt dat koper eigen onderzoek dient te verrichten naar die aspecten van de woning die haar relevant zijn. Verkoper aanvaardt in ieder geval geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden dan wel onvolkomenheden in de door hem afgelegde verklaringen en aangeleverde stukken.

Kenmerken

Type woning
eenvoudige woning
Bouwjaar /Bouwperiode
1899
Woonoppervlakte (m2)
57
Perceeloppervlakte (m2)
305
Aantal kamers
3
Aantal slaapkamers
2
Gewenst oplevermoment
Uiterlijke notariële levering 1-4-2022 of zoveel eerder als koper wenst.

Omschrijving

Uniek ongelooflijk authentiek marker huis met enorme bleek en met vrij uitzicht over weilanden en het Markermeer. Het is alsof de vorige eigenaar van dit Rijksmonument zojuist de koffie van het vuur gezet heeft en naar zee ging om te vissen. Het huis heeft geen aansluiten op nutsvoorzieningen. Er is geen keuken maar slechts de stoof, geen toilet, geen badkamer, geen riolering, geen luxe. Maar wat u wel zult aantreffen is een adembenemende sfeer. Originele marker kleuren, een riet onderschoten kap met Oud-Hollandsche pannen en een adembenemend uitzicht. Hier wil je absoluut wonen als je geen hoge eisen stelt aan een groot woonoppervlakte maar deste meer aan de kwaliteit van leven en absolute onvoorwaardelijke vrijheid. Voor het huis ligt een fantastische bleek van 269 m2 (volle eigendom). Dit Rijksmonument dient grondig gerestaureerd te worden. De verkoper heeft het pand zelf nooit bewoond en bedingt derhalve in de koopovereenkomst de "Ouderdomsclausule" en de "Niet zelf bewoond verklaring". Verkoop geschiedt "voetstoots" en verkoper sluit elke aansprakelijkheid voor het verkochte uit. Aanvaarding uiterlijk 1-4-2022 of zoveel eerder als koper wenst. Eigenaar heeft het recht van gunning.
Toon

Veiling

Hoogste bieding
€ 160.000 k.k.00d : 11u : 33m : 00s

17-01-22 12:00 24-01-22 17:00

Bieden

Je moet ingelogd zijn om mee te kunnen bieden.

Je moet ingelogd zijn om mee te kunnen bieden.

Hoe werkt autobod?

Biedingen (6)

BD17464

€ 160.000
23-01-22 22:59:30

BD17596

€ 155.000
23-01-22 22:01:42

BD17358

€ 154.000
23-01-22 21:19:36

BD17610

€ 153.000
23-01-22 18:13:55

BD17560

€ 152.000
23-01-22 16:46:18

BD17368

€ 150.000
19-01-22 21:29:24
Meer informatie
Visser Makelaardij o.g.
Pieter Visser
0299-820200
pieter@vissermakelaardij.nl
www.vissermakelaardij.nl