Het biedt voor zowel de verkoper als koper veel voordelen

10-01-2022 NVM Online Bieden

“Transparantie is natuurlijk altijd van belang”

“Wij houden ons als rentmeesters- en makelaarskantoor bezig met vastgoed voor particulieren, overheden en bedrijven, in zowel stedelijk als buitengebied. We volgen via NVM altijd de nieuwe ontwikkelingen en waren zo al bekend met Online Bieden.” 

“Transparantie is natuurlijk altijd van belang. Daardoor biedt het systeem bij agrarisch en landelijk vastgoed nadrukkelijke voordelen. In de agrarische sector verloopt verkoop doorgaans onderhands, of via een inschrijving met de bekende ‘briefjes’. In een gebied waar zich mogelijk ook potentiele kopers buiten de landbouw bevinden, kunnen we een object via Online Bieden veel meer bekendheid geven. Bovendien is een transparant verkoopproces ook van belang voor opdrachtgevers als pensioenfondsen en overheden, die moeten voldoen aan het gelijkheidsbeginsel.” 

“Wat er doorslaggevend is voor de beslissing om via Online Bieden te verkopen? Locatie, locatie, locatie. We hebben net een stuk grond met acht kavels van in totaal 42 hectare verkocht via Online Bieden. We hebben vooraf onderzocht wat er in de regio speelt en hoe de eigendomsstructuren lopen, zodat we een beeld kregen van de markt. Als je overtuigd bent van de kwaliteit van het gebodene, kun je dat ook best op een transparante manier in de markt zetten.” 

“Online Bieden is in de agrarische wereld dus geen ongewoon systeem; het is nog wel een onbekend systeem. Daarom is het belangrijk om helderheid te scheppen, omdat het voor zowel de verkoper als koper veel voordelen biedt. Iedere geïnteresseerde heeft de kans en kan openlijk zien hoe het prijsverloop is. Bij inschrijvingen zien we vaak dat er één bod substantieel bovenuit springt. Dat is iemand die al vaak misgegrepen heeft en nu diep gaat om de concurrentie uit te schakelen. Die is dan in wezen concurrent van zichzelf.”

De Lorijn Raadgevers, Heteren