De meest voorkomende misvattingen van woningkopers over het aankoopproces

09-08-2021 NVM Online Bieden

De meest voorkomende misvattingen van woningkopers over het aankoopproces

Steeds vaker zijn er geluiden dat huizenkopers het gevoel hebben dat de verkoop van een huis niet eerlijk is gegaan.

De meesten ervaren het als een onduidelijk en ondoorzichtig proces. Een veel gehoord geluid is dat men denkt dat makelaars net voor of na het sluitingsmoment van een inschrijving onderling biedingen doorspelen aan elkaar. Oftewel, dat er vriendjespolitiek wordt gebezigd, hetgeen een beëdigd makelaar in werkelijkheid onder geen enkel beding mag doen vanwege de NVM Erecode die men af heeft gelegd. Dergelijke misverstanden, teleurstellingen, of klachten over makelaars ontstaan vaak doordat het publiek een onjuiste voorstelling van zaken heeft zoals deze verkeerde voorstelling van het verloop van de onderhandelingen. Door gebruik te maken van een open bieding worden dit soort misverstanden juist voorkomen.

In het huidige biedingsproces ervaart de consument duidelijk een gebrek aan transparantie. De top 4 van veelgehoorde misvattingen bij woningkopers is:

1.      Vriendjespolitiek onder makelaars

2.      Bewuste prijsopdrijving / bieders tegen elkaar uitspelen

3.      Makelaars stellen eigen belang voorop

4.      Oneerlijke procedure van gesloten biedingen

Een transparant biedproces van begin tot eindpunt.

Een open online bieding is een digitaal en inzichtelijk proces voor de verkoop van woningen en grond. Het is een biedproces waarbij iedereen kan zien wat er geboden wordt met een duidelijk start- en eindpunt.

Gelijke kansen op dat droomhuis voor iedereen 

Het verkoopproces is bij een open bieding voor iedereen die een bod uitbrengt volledig transparant. De bieders zien welke bedragen er geboden worden waardoor iedereen een eerlijke en gelijke kans krijgt om een beter bod uit te brengen. Met de inzichtelijkheid en transparantie van het gehele verkoopproces kan er geen sprake zijn van vriendjespolitiek. In de biedladder is immers voor iedereen inzichtelijk hoe zijn of haar bod zich verhoudt ten opzichte van andere biedingen.

Voorafgaand aan een biedronde dienen de bieders uitgenodigd of toegelaten te worden door de verkoop makelaar. De NVM-makelaar is hierbij verantwoordelijk voor het uitnodigingen en toelaten van de juiste mensen, zodat de bieding eerlijk kan verlopen. Bieders zien tijdens de biedronde wat er geboden wordt en krijgen de kans om een beter bod uit te brengen. Doordat de biedingen voor iedereen te zien zijn, krijgen de bieders niet het gevoel dat ze tegen elkaar worden uitgespeeld en is er ook geen sprake van bewuste prijsopdrijving.

De verkoper beslist!

Een andere veel gehoorde klacht onder verkopers is dat makelaars in het algemeen uiteindelijk zelf de woning kopen, of aandringen op verkoop aan een persoonlijke relatie. Bij een open bieding kunnen dit soort praktijken voorkomen worden. Alle bieders hebben gelijke kansen om het beste bod uit te brengen. De verkoper kan na de biedronde, in overleg met de NVM-makelaar, de beslissing nemen welk bod hij accepteert en met welke partij hij tot een koopovereenkomst wil komen. Hierbij zal voor de verkoper het hoogste bod het meest aannemelijk zijn om de koopovereenkomst mee te sluiten. Maar het staat hem vrij hiervan af te wijken en voor een ander, lager bod te gaan, bijvoorbeeld omdat die partij gunstigere voorwaarden voorlegt.

Gratis voor bieders

Het mooie is dat voor bieders het gebruik van het digitale biedplatform gratis is. Als jij er niet van houdt om mee te doen aan een inschrijving waarbij je niet weet wat de andere geïnteresseerden bieden, dan is een open bieding een prettige oplossing waarmee je de regie weer terugpakt. Je kunt bieden en jouw aankoopmakelaar bij het biedproces betrekken, of je kunt zelf alles doen. Wij raden aan om je een NVM-aankoopmakelaar in te schakelen om je bij het aankoopproces te begeleiden. Wil je digitaal een woning kopen? Informeer bij de NVM-makelaar of neem contact op met een van de Online Bieden-specialisten.