Bid pagina

Vrouwe Justitiahof PP 29-I 0ong 3032 BP ROTTERDAM

Bekijk op Funda

Kenmerken

Type woning
Parkeerplaats
Bouwjaar /Bouwperiode
2020
Woonoppervlakte (m2)
0
Aantal kamers
0
Aantal slaapkamers
0
Gewenst oplevermoment
april 2020

Omschrijving

In het project de Tuin van Noord worden 5 parkeerplaatsen binnen en net buiten de gevangenismuren aangeboden. De parkeerplaatsen worden door via NVM Online bieden op opbod verkocht. De inschrijving opent op maandag 4 mei om 08:00 uur , u heeft de gelegenheid om tot uiterlijk zondag 10 mei 22:00 uur een bod uit te brengen via NVM Online bieden. Iedere parkeerplaats wordt apart aangeboden en heeft dus ook een eigen biedingspagina. Indien u op één parkeerplaats biedt geldt dit niet automatisch ook voor de overige parkeerplaatsen, ieder bod dient uitzonderlijk geplaatst te worden. OMSCHRIJVING: Parkeerplaats 29-I: - Bieden vanaf € 20.000,- v.o.n. - Prognose oplevering april 2020 - Indicatie VVE bijdrage €12,97 per maand De Parkeerplaats ligt in gebied I. Voor dit gebied is een Vereniging van Eigenaars opgericht. De parkeerplaats wordt als appartementsrecht verkocht en geeft recht op het gebruik van een parkeerplaats. Gebied I wordt ontsloten via de Noordsingel, waar men via het parkeerterrein van de het (voormalig) gerechtsgebouw Noordsingel het parkeerterrein van de VVE betreedt. Hiervoor is een erfdienstbaarheid gesteld. Het betreft éénrichtingsverkeer, waarbij de ontsluiting is voorzien aan de zijde van de Burgemeester Roosstraat. Zowel de toegang als uitgang is afgesloten met een slagboom. Langs de voormalig gevangenismuur is in de grond een loze leiding aangebracht, waar de VVE beperkte voorzieningen aan kan brengen voor eventuele bekabeling voor camera danwel elektrische laadvoorzieningen. Dit dient binnen de VVE te worden bepaald en afgestemd. Bij grote vraag moet er separate stroomaansluiting worden aangevraagd bij de STEDIN De terreinverlichting bestaat uit Ledverlichting op de (voormalig)gevangenismuur en is aangesloten op een tussenbemetering gelegen in het deelproject ‘Hofvrouw’. VOORWAARDEN: • Het biedproces is UITSLUITEND voor kopers van de Tuin van Noord te volgen en de biedingen moeten uitgebracht zijn voor de eindtijd. • Verkoper behoudt het recht van gunning. De hoogste bieder is niet automatisch de koper. Wat dat betreft wijkt de procedure via NVM Online Bieden niet af van andere verkoopprocessen. Een lagere prijs kan voor een verkoper interessanter zijn omdat bijvoorbeeld een financieringsvoorbehoud ontbreekt. • De koopovereenkomst dient binnen 5 werkdagen na overeenkomen te worden getekend. • Binnen 5 dagen na ondertekening van de koopakte dient er een waarborgsom van 20% te worden gestort bij de notaris ter zekerheid. Restant van de betaling geschiedt bij feitelijke oplevering. Via NVMonlinebieden.nl kunt u antwoord krijgen op de veelgestelde vragen m.b.t. dit proces. Mocht u toch nog vragen hebben stel ze gerust. Ondanks dat TW3 Makelaardij deze aanmelding met grote zorgvuldigheid heeft samengesteld, kunnen geen rechten worden ontleend aan teksten, berekeningen, aanbiedingen evenals aan afgebeelde illustraties en artists-impressions, deze zijn uitsluitend bedoeld als voorbeeld en daardoor niet bindend voor het eindresultaat. Alle informatie, ook prijzen en voorwaarden, kunnen aan verandering onderhevig zijn.
Toon